Àrees d′activitat

A continuació una breu descripció de cada àrea d′activitat que realitzem en el despatx. Per a més informació poden posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon o via mail.

Dret civil,
En el seu vessant no contenciós, el despatx assessora sobre:
- Arrendaments urbans
- Obligacions i contractes
- Propietat horitzontal
- Fundacions i associacions
- Responsabilitat civil
Així mateix en el seu vessant contenciós el bufet duu procediments judicials o arbitratges sobre qualsevol tema dels anteriors que puguin esdevenir en litigiosos.Dret concursal,
- El despatx en col·laboració amb experts en matèria econòmica i comptable amb els quals col·labora habitualment pot efectuar un estudi d′avaluació de la situació de l′empresa i de la viabilitat de la mateixa.
- Liquidació de l′empresa sense entrar en procediment judicial.
- Si és necessari, preparació i presentació de procediments concursals.Dret laboral,
- Expedients de regularització d′ocupació
- Procediments individuals d′acomiadament objectiu
- Reclamacions de quantitat
- Procediments judicials en matèria d′acomiadament disciplinari
- Demandes en matèries d′invalidesa, jubilació, viduïtat i aturDret matrimonial i de família,
- Pactes prematrimonials
- Processos matrimonials de separació i divorci
- Relacions econòmiques entre cònjuges
- Procediments relacionats amb paternitat i filiació
- Reclamació o impugnació d′aliments entre parents
- Incapacitats i tuteles
- Parelles de fet i relacions patern-filialsDret mercantil i de societats,
- Constitució de la societat
- Transformació o dissolució
- Modificació d′estatuts
- Responsabilitat d′administradors
- Fusió i adquisicions
- Reestructuració societària, escissions, protocols familiars
- Redacció i negociació de contractes mercantils i d′entre ells els de franquícia, agència i distribucióDret penal defensa,
- En casos de defraudacions de tot tipus, estafa i apropiacions indegudes, alçaments de béns.
- Delictes contra els drets dels treballadors derivats d′accidents de treball amb resultat de lesions o defunció.
- Defensa en casos de conducció temerària o conducció etílica o d′estupefaents.
- Protecció de l′honor i la intimitat.Dret de successions,
El despatx assessora en qualsevol qüestió relacionada amb aquesta branca del dret, ja sigui en:
- preparació de testaments
- - acceptació o repudi d′herències
- herències intestades
- operacions successòries
- planificació tributària del cost de les herènciesDret de transport,
El despatx realitza activitats d′assessorament en conflictes sorgits en un transport multimodal per carretera, ferrocarril i aeri.Dret esportiu,
El despatx realitza activitats d′assessorament a federacions esportives, societats anònimes esportives, clubs i professionals esportius.Nacionalitat i estrangeria
Contactar amb un advocat especialitzat en dret d’estrangeria per tramitar expedients administratius per a l'obtenció de nacionalitat Espanyola, permisos de treball i residència i recursos contencios-administratius en aquestes mateixes matèries (nacionalitat, residència i visats).


Foto Pages y Hernandez