La filosofia del despatx

És per sobre de tot una atenció personalitzada del client i la realització d′un treball de qualitat. Entenem l′exercici de la professió com un compromís total amb els clients, basat en una atenció personalitzada del client, qui en tot moment té accés al lletrat que duu l′assumpte i l'informa de la seva marxa. Així mateix al despatx, gràcies a l'àmplia experiència dels seus components i col·laboradors, podem donar al client un assessorament global del tema manejant-se al mateix temps diverses branques del dret.
A través del treball desenvolupat durant aquests anys el despatx s′ha pogut anar consolidant a l′estranger amb una àmplia xarxa de col·laboradors. Aquesta permet assessorar al client particular i especialment a l′empresa en temes relacionats bàsicament amb contractes comercials amb empreses estrangeres i sotmesos a lleis de diferents països.