Bufet Pagés-Cortés i Hernández Vives

El despatx va ser fundat el 1981 per María Asunción Pagés Cortés. Des de la seva fundació ha anat evolucionant per adaptar-se millor a les necessitats dels seus clients i del mercat en general. Per això ha passat a ser un despatx unipersonal a pluripersonal, fins a convertir-se en Pagés Cortés i Hernández Vives Advocats Associats, amb això s'ha aconseguit que el despatx es converteixi en multidisciplinar cobrint una àmplia varietat de matèries que abasten pràcticament totes les especialitats del Dret i s'ha consolidat com un ferm i reconegut despatx.

Àrees d'activitat